၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲတြင္ တရုတ္ေဟာင္ေကာင္အသင္းသည္ ျမန္မာအသင္းကို ၂ ဂုိး ဂုိးမရွိ ျဖင့္ အႏုိင္ရ

(GMT+08:00)2022-09-22 13:40:48  

      ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ၌ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရာ တရုတ္ေဟာင္ေကာင္ အသင္းသည္ ျမန္မာ အသင္းကုိ ၂ ဂုိး ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။