ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ အေသးစားႏ်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတစ္ရံုကိုု တည္ေဆာက္မည္

(GMT+08:00)2022-09-22 13:42:00  

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ                ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္လပ္မႈ အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ အေသးစားႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတစ္ရုံကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ယင္းႏ်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို ၂ ပိုင္းခြဲျပီး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူမ်ားအား ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္အသိပညာေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာတစ္ခု ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။