ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ဆက္လက္ ျမင့္တက္

(GMT+08:00)2022-09-22 13:38:21  

 အင္ဒိုနီးရွားသည္ ယခုႏွစ္ တတိယ ၃ လပတ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၁.၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။ စက္တင္ဘာလ အစဦးပိုင္းတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေလာင္စာဆီ ေထာက္ပံ႔ေၾကး ေစ်းႏႈန္းကို ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းဌာန၏ စာရင္းအရ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ႏွစ္စဥ္ ပင္မ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၄.၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။