ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ တရား၀င္ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00)2022-09-21 15:04:11  

ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားအား ဖြင္႔လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္း အရ သိရပါသည္။

မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားသည္ CIIE ၏ ဝက္ဘဆုိက္(www.ciie.org) ႏွင္႔ မုိဘုိင္ဖုန္း APP စေသာ တရားဝင္ ပလက္ေဖါင္းမ်ားမွတစ္ဆင္႔ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ပါသည္။