အေလးခ်ိန္ ၂.၅ တန္ရွိသည့္ အာရွဆင္ ေရေလွာင္ကန္ထဲ ျပဳတ္က်

(GMT+08:00)2022-09-21 19:23:43  

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူလ္ျမိဳ႕တြင္ အာရွ ဆင္တစ္ေကာင္သည္ ေရေလွာင္ကန္ထဲသို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့ပါသည္။ ကန္ေရ နက္ေသာေၾကာင့္ အာရွဆင္သည္ သူ႕ဘာသာ မလြတ္ေျမာက္္ႏိုင္ေပ။ အဆိုပါ ဆင္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံးကယ္ဆယ္ႏုိင္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားသည္ ဆင္ကိုေရကန္၏တစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျပီး ေရကန္၏ အျခားတစ္ဖက္ကို ထြက္ေပါက္ျဖစ္ရန္ ႐ိုက္ခြဲကာ ဆင္ကိုေအာင္ျမင္စြာ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေရနစ္ျမဳပ္ေသာ အာရွဆင္သည္ အေလးခ်ိန္ ၂.၅ တန္ခန႔္ရွိၿပီး ေရေလွာင္ကန္သည္ ၂.၆ မီတာခန႔္ နက္သည္ဟု သိရပါသည္။