ခ်င္လင္မွ ပန္ဒါ "An'an" သည္ ပန္ဒါေဘဘီကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ပန္ဒါကေလးလည္း က်န္းမာသန္စြမ္းေန

(GMT+08:00)2022-09-20 11:15:16  

      ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ ခ်င္လင္ပန္ဒါ သုေတသနစင္တာမွ ပန္ဒါ "An'an" သည္ ေမြးကင္းစအေလးခ်ိန္ ၁၃၂.၈ ဂရမ္ရွိၿပီး က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ ပန္ဒါကေလးကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ "An'an" ပန္ဒါသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သားေပါက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ ၁၁၁ ရက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။