စက္႐ုပ္မ်ားသည္ တိုက္အိမ္ကို "စမတ္က်က် တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္

(GMT+08:00)2022-09-20 21:53:11  

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွီးအန္းျမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ဆင္ေျခဖံုးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေျမညႇိစက္႐ုပ္ႏွင့္ ကြန္ကရစ္အမိုးမ်က္ႏွာက်က္ႀကိတ္စက္႐ုပ္ကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ မတူညီေသာ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ တိတိက်က် ေဆးသုတ္ ေပးျခင္းႏွင့္ပြတ္တိုက္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္အိမ္ကိုစမတ္က်က် တည္ေဆာက္ ေပးႏုိင္ ပါသည္။