တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲသည္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါအၿပီးကာလ စီးပြားေရးနာလန္ထူရန္ စြမ္းအားသစ္၊ အခြင့္အလမ္းသစ္ကို ဖန္တီးေပးမည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-09-20 12:41:14  

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္ က သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားရာတြင္ ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္- အာဆီယံ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး စတင္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သကဲ႔သို႔ RCEP စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ပထမႏွစ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ တရုတ္- အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲတြင္ “RCEP အခြင့္အလမ္းသစ္ကို မွ်ေဝခံစားၿပီး တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ဗားရွင္း ၃.၀ တြန္းအားေပးျခင္း”ကို အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအႀကိမ္ ၄၀ကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပပြဲတြင္ လုပ္ငန္း ၁၆၅၃ ခု ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသၿပီး လုပ္ငန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အြန္လိုင္းပံုစံျဖင့္ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း ၂၆၇ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄၁၃ ဘီလီယံရွိသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္အႀကိမ္ျပပြဲထက္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးမ်ားလာကာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စီမံကိန္း စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ပမာဏမွာ သမိုင္းစံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေမာ္နင္က တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပိုမို နက္ရႈိင္းေစရန္၊ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးတစ္ေျပးညီျဖစ္ေရး တြန္းအားေပးရန္ အေရးႀကီး ေသာ ပလက္ေဖာင္းအျဖစ္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲသည္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ အၿပီး ကာလ စီးပြားေရးနာလန္ထူရန္၊ တံခါးဖြင့္ေသာေဒသတြင္းစီးပြားေရးတည္ေဆာက္ရန္ စြမ္းအားသစ္၊ အခြင့္အလမ္းသစ္ကို ဖန္တီးေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။