သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာရွ၊ ဥေရာပကုန္စည္ျပပြဲထံ ရွီက်င့္ဖိန္က ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-09-20 12:55:42  

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာရွ၊ ဥေရာပကုန္စည္ျပပြဲထံသုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က အာရွ၊ ဥေရာပတိုက္တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရွင္သန္မႈရွိျပီး ေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းမြန္၍ “Belt & Road” တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အေရးၾကီးဇုန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္အေနႏွင့္ တရုတ္-အာရွ၊ ဥေရာပ ကုန္စည္ျပပြဲကို ပဖက္ေဖာင္း အျဖစ္ ထားၿပီး အာရွ၊ ဥေရာပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အရည္အခ်င္းကို ျမွင့္တင္ကာ အတူ ဖံြ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ကို တြန္းအားေပးလုိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာရွ၊ ဥေရာပကုန္စည္ျပပြဲကို ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းက်န္း ဝူလူမုခ်ီျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “အတူ ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတူ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အတူ မွ်ေဝခံစားျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး အနာဂတ္သို႔ ခ်ီတက္ျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။