တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ဆက္တိုက္နာလန္ျပန္ထူလာေနဟု နုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးနွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-09-20 14:09:18  

ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ကက်င္းပသည့္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးနွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ခံက တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ ဆက္တိုက္နာလန္ျပန္ထူေနသည္ဟု အဓိက အၫႊန္းကိန္းမ်ားမွ ျပသထားေၾကာင္း၊ ပထမက ထိေရာက္ေသာရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ဆက္တိုက္ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ ဒုတိယက ေစ်းကြက္အလားအလာ တျဖည္းျဖည္းေပၚလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးနွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မြန္႔ေဝက စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆက္တိုက္နာလန္ျပန္ထူလာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။