အရပ္ဘက္သုံးလူလိုက္ပါေသာေလသေဘၤာ AS700 အစမ္းပ်ံသန္း

(GMT+08:00)2022-09-20 21:52:13  

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေပျပည္နယ္ က်င္းမန္ရွိ က်န္းဟိုေလဆိပ္တြင္ ေလေၾကာင္းစက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုက သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္သည့္ အရပ္ဘက္သုံး လူလိုက္ပါေသာ ေလသေဘၤာ AS700 ကို အစမ္းပ်ံသန္းခဲ့ပါသည္။