ထူးဆန္းေသာေက်ာက္တုံးမ်ားရွိေသာ ဟြာေအာင္ ေက်ာက္ေတာ "Hua'ao Stone Forest" သည္ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္

(GMT+08:00)2022-09-20 21:51:01  

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ က်ဲက်န္းျပည္နယ္ နန္ပိုးျမိဳ႕ ရွန္႔စန္းခရုိင္ရွိ ဟြာေအာင္ ေက်ာက္ေတာ "Hua'ao Stone Forest" တြင္ ထူးဆန္းေသာ ပုံသ႑ာန္ရိွသည့္ ေက်ာက္တုံးမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ သိပၸံပညာ သုေတသန ျပဳမႈအတြက္ တန္ဖိုးမ်ားရွိသည့္အျပင္ အလွဆင္တန္ဖိုးလည္း ျမင့္မားပါသည္။