ခ်ဳံခ်င္႔ၿမိဳ႔ "ကိုးေကြ႕" အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး

(GMT+08:00)2022-09-19 20:24:13  

တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ ခ်င္းက်န္းျမိဳ႕နယ္ရိွ "ကိုးေကြ႕" အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ ၁ေထာင္ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဟိန္းစန္းေတာင္တြင္ တည္ရွိျပီး မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ေစာင္းမွာ ၃၂.၅ ဒီဂရီျဖစ္ၿပီး ျမင္႔ရာနွင္႔ နိမ္႔ရာ ၇၁၁ မီတာ ကြာသည္။