တရုတ္ႏွင့္ရုရွားသည္ ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာ လံုျခံဳေရး ေဆြးေႏြးပြဲနွင္႔ ဥေပေဒ က်င့္သံုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ ၇ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-09-19 13:56:05  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ေကာ္မတီဝင္၊ ဗဟို ႏိုင္ငံျခားေရးရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုး ဥကၠ႒ ယန္က်ယ္ခ်ီႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ေကာ္မတီဝင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေကာရွင္းခြင္းတို႔၏                 ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရုရွား ျပည္ေထာင္စု လံုျခံဳေရး ကြန္ဖရင္႔ အတြင္းေရးမွဴး ပါဂ်ဴစီဖ္သည္ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ တရုတ္-ရုရွား ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာလံုျခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲနွင္႔ ဥပေဒက်င့္သံုးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ ၇ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ေမာ္နင္က ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။