ယန္ဇီျမစ္ ပင္မလိုင္းေပၚတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြန္တိန္နာသေဘၤာၾကီး အစမ္းခရီးထြက္ျပီ

(GMT+08:00)2022-09-19 20:26:16  

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံက်န္းစူးျပည္နယ္၊ ထိုက္က်ိဳးျမိဳ႕တြင္ ယန္ဇီျမစ္၏ ပင္မလိုင္းေပၚရွိ အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြန္တိန္နာသေဘၤာ "New Yangzi 412" သည္ အစမ္းခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘၤာသည္ အရွည္ ၃၆၆ မီတာ၊ အက်ယ္ ၅၁ မီတာ၊ အနက္ ၃၀.၂ မီတာရွိၿပီး ကုန္းပတ္ဧရိယာမွာ ေဘာလုံးကြင္း ၂.၆ခုႏွင့္ ညီမွ်ကာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေပ ၂၀ ရွိ ကြန္တိန္နာ ၁၅,၀၀၀ ကို တင္ေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ယန္ဇီျမစ္တြင္ အသစ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အၾကီးဆံုးကြန္တိန္နာသေဘၤာ ျဖစ္ပါသည္။