အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔ရတယ္

(GMT+08:00)2022-09-18 12:04:46  

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က တရုတ္ ဟူေပျပည္နယ္ အေပါ႕စားစက္မႈလုပ္ငန္းနည္းပညာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွာ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားသစ္ LuXinlin ဟာ လူမႈ မီဒီယာပလက္ေဖါင္းတြင္ hot ျဖစ္လာပါတယ္။

မိဘေတြ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရပ္ပါဦး၊ ေက်ာင္းသားေတြပဲဝင္ပါ။”တကၠသိုလ္ ဝန္ထမ္းက ဒီလိုေျပာတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေက်ာင္းသားပဲျဖစ္တယ္၊ ေက်ာင္းလာတက္တာပဲ”လို႔ LuXinlin က ျပန္ေျဖတယ္။

       မႏွစ္က ေအာက္တိုဘာလကစၿပီး LuXinlin ဟာ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းရင္းေၾကာင္႔ ႀကိဳတင္ ပင္စင္ယူၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္႔ စာေမးပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ကာ စာေမးပဲြတြင္ တစ္ႀကိမ္သာပါဝင္ၿပီး ဝင္ခြင္႔ရခဲ႔တယ္။ “ကၽြန္ေတာ္ ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ ေန႔တိုင္း ထိုက္ခ်ိလုပ္တာ၊ ငါးမွ်ားတာမ်ဳိး မလိုခ်င္ဘူး၊ ေက်ာင္းသား ျပန္ျဖစ္ခ်င္တယ္”လို႔ သူကေျပာတယ္။ ပိုမိုတက္ၾကြစြာေနဖို႔ သူကေမွ်ာ္လင္႔တယ္။  “သမီးေလးအတြက္ စံနမူနာ ျပခ်င္တယ္၊ လူငယ္ေတြဆိုလွ်င္ ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူသင္႔တယ္”လို႔ သူက ေျပာတယ္။