ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေကာင္စီ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-09-17 12:22:18  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ Samarkand ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးစင္တာ၌ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေကာင္စီ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားSamarkand ေၾကညာခ်က္ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံတကာစားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳဖူလုံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္ လုံၿခဳံေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္၏ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ က႑စုံ ျဖစ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ စာတမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ ပါဝင္ရန္ အီရန္၏တာဝန္ဝတၱရားဆိုင္ရာ စာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ဘီလာ႐ုစ္ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ကာ အီဂ်စ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်၊ ကာတာတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးေရးမိတ္ဖက္အျဖစ္ အတည္ျပဳ၍ ဘာရိန္း၊ ေမာ္လဒိုက္၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ၊ ကူဝိတ္၊ ျမန္မာတို႔အား ေဆြးေႏြးေရးမိတ္ဖက္ အသစ္အျဖစ္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးစာခ်ဳပ္ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕၏ အလွည့္က် သဘာပတိႏုိင္ငံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။