၂၀၂၂ “အာဆီယံမိတ္ဖက္” မီဒီယာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ ကြမ္ရွီးတြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-15 16:06:39  

ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က China Media Groupႏွင့္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ျပည္သူ႔အစုိးရတို႔ ပူးတဲြ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ၂၀၂၂ “အာဆီယံမိတ္ဖက္” မီဒီယာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ကို ကြမ္ရွီး နန္နင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း၊ ၁၇ ႏိုင္ငံက မီဒီယာႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း ၇၀ေက်ာ္မွ ဧည့္သည္ေတာ္ ၁၈၀  နီးပါးသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း အသြင္ပံုစံျဖင့္ “ဉာဏ္ရည္၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ အင္အားစုစည္းျခင္း” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ တစ္ဆင့္ တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ မီဒီယာမ်ားအၾကား ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းေသာ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးၿပီး ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ရန္ အားသစ္ေလာင္းေပးၾကသည္။

ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ျပည္သူ႔ အစုိးရဥကၠ႒ လန္ထ်န္းလိ၊ China Media Group ဒုဥကၠ႒ ယန္ေရွာင္မင္းတို႔သည္ ဖိုရမ္ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး တိန္႔ရွီးကၽြင္း၊ ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊ အေရြးခံအာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုကင္ေဟာင္တို႔သည္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ အမွာစကားလည္း ေျပာၾကားသည္။