ေမာင္းသူမဲ႔ ဒရုန္းျဖင့္ ယင္က်န္းက်ီဟြယ္ တူးေျမာင္းၾကီးကို ရႈစားၾကရေအာင္

(GMT+08:00)2022-09-14 15:18:24  

မၾကာမီက တရုတ္ျပည္ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟိုေဖျမိဳ႔ရွိ ပီျမစ္ေပၚတြင္ အဓိက ပင္မလမ္းေၾကာင္း၏ သံမဏိ ဖြဲ႔စည္းပံု တူးေျမာင္းကို သြားလာႏိုင္ရန္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ယံေပၚမွ ၾကည့္လွ်င္ ပီျမစ္ တူးေျမာင္းသည္ ယင္က်န္းက်ီဟြယ္တူးေျမာင္းၾကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး တံတားၾကီး တစ္ခုကဲ႔သို႔ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ဘက္တြင္ သြားလာႏိုင္သည့္ ေရကူးတံတား ျဖစ္လာပါသည္။