တရုတ္ Zhongxing1E ျဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-09-14 13:37:36  

    စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၁၈မိနစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝင္ခ်မ္း အာကာသလႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ ေလာင္းမတ္ခ်္-၇ သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံျဖင္႔  Zhongxing 1E ျဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျဂိဳဟ္တုသည္ ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္လမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး လႊတ္တင္ေရးတာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း China Media Groupမွသတင္းအရ သိရပါသည္။