သမၼတရွီက်င္႔ဖိန္၏ ခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အႀကိဳတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္၏ အေရးႀကီးဆုံး သံတမန္ေရးရာလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိ

(GMT+08:00)2022-09-14 11:37:29  

တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္သည္ ၁၃ ရက္ေန႔ကပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာဇတ္စတန္ႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္သို႔ ခရီး လွည္႔လည္္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အႀကိဳတြင္ တ႐ုတ္နုိင္ငံမွေဆာင္႐ြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အေရးႀကီးဆုံး သံတမန္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး တရုတ္နုိင္ငံက ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ တရုတ္-ကာဇတ္စတန္၊ တရုတ္-ဥဇဘက္ကစၥတန္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ျမင့္မားစြာ အေလးထားမႈကို ျပဆုိထားေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ Samarkand တြင္ က်င္းပမည့္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေကာင္စီ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ၿပီး ကာဇတ္စတန္သမၼတ၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္သမၼတတုိ႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည့္လည္မည္ဟု သိရသည္။