ယန္စီျမစ္ ဝူဟန္႔အပိုင္း ေရအမွတ္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္း

(GMT+08:00)2022-09-14 16:45:08  

လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေပျပည္နယ္ ယန္စီျမစ္ ဝူဟန္႔အပိုင္း ေရအမွတ္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာသျဖင့္ သဲေသာင္ျပင္မ်ား ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဝူဟန္႔ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သဲေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ ကစားေနၾကပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ည ၁၀နာရီအထိ ယန္စီျမစ္ ဟန္႔ခိုအပိုင္း ေရအမွတ္ ၁၃.၅၈ မီတာ ရွိၿပီး သမိုင္းတြင္ အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၈မီတာ က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။