စီခြ်မ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းက ရိုးရာေက်းရြာ လီက်ာေဇြ

(GMT+08:00)2022-09-14 13:48:37  

လီက်ာေဇြသည္ စီခြ်မ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း မူလီ ဇန္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရိုင္၏ ရိုးရာ ေက်းရြာ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ေဝးလံေသာေနရာတြင္ တည္ရွိကာ ရႈခင္းသာယာေၾကာင္း၊ ယင္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၇၀ေက်ာ္ရွိျပီး မိရိုးဖလာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ လီက်ာေဇြသည္ ခရီးသြားလာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆက္တိုက္ မြမ္းမံ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးလာေစျပီး ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ခိုင္မာေစေၾကာင္း သိရပါသည္။