အလင္းႏွစ္ခရီးသြားျခင္း ---- ျပည္သူ႕သိပၸံပညာရွင္ နန္ရန္တုန္း(အပုိင္း-၇)

(GMT+08:00)2022-09-13 23:56:55  

"လူသားေတြဟာ သက္ရွိမ်ားစြာထဲမွ မတူထူးျခားျခင္းဟာ မသိမျမင္ေသးတဲ့အရာကို စူးစမ္းရွာေဖြလိုေသာ စိတ္ဓာတ္တစ္မ်ိဳးရွိျခင္းေၾကာင့္ပါ" လို႔ သူေျပာခဲ့ဖူးၿပီး ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ လွပေသာ "သိပၸံပညာရႈခင္း" တစ္ခုကို ခ်န္ရစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရဒီယိုအသံဇာတ္လမ္း (အလင္းႏွစ္ခရီးသြားျခင္း ---- ျပည္သူ႕သိပၸံပညာရွင္ နန္ရန္တုန္း) နားဆင္ၾကရေအာင္။