ယူနန္ျပည္နယ္ မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အစြမ္းသတၱိယွဥ္ျပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-13 15:44:40  

    စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ၁၆ရက္ၾကာ ယူနန္ျပည္နယ္ မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔၏ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ “Yun Ling Li Jian” တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ  အစြမ္းသတၱိ ယွဥ္ျပိဳင္ပြဲကုိ ကူမင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပေနပါသည္။