သူရဲေကာင္း ၆ ဦးသည္ ဟိုင္ေလာ္ကို-ရႈခင္းသာေနရာတြင္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00)2022-09-13 15:40:34  

ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ စီခြ်မ္းျပည္နယ္ လူတင့္ခရိုင္ ေမာ္ရွီးျမိဳ႔နယ္တြင္ စီခြ်မ္းျပည္နယ္ သတၱဳရွာေဖြေရး ဒီဇိုင္းအုပ္စု ကုမၸဏီလီမိတက္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ ၆ ဦးတို႔သည္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သယ္ယူျပီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဟိုင္ေလာ္ကို-ရႈခင္းသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိကာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒ႐ုန္းအကူအညီျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ ေနရာမ်ား အေပၚ တိုင္းထြာမႈနွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဘးသင့္ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ပံ့ပိုးနိုင္မည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။