ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေကာင္စီ ၂၂ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ကာဇက္စတန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္သုိ႔ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္

(GMT+08:00)2022-09-12 18:19:48  

    စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ Samarqand၌ က်င္းပမည္႔ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေကာင္စီ ၂၂ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ျပီး ကာဇက္စတန္သမၼတႏုိင္ငံသမၼတTokayev၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတMirziyoyevတို႔၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကာဇက္စတန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္သုိ႔ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဟြာ႔ခၽြင္းယဥ္က ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။