တရုတ္တကၠသိုလ္အား အေမရိကန္မွ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ခိုးယူျခင္းဆိုင္ရာ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန အေရးဆိုကန္႔ကြက္

(GMT+08:00)2022-09-12 14:29:33  

ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန အေမရိကနွင့္ အိုရွင္နီယာတိုက္ ေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယန္ေထာသည္ အေမရိကန္မွ တရုတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္အား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ျပီး လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ား ခိုးယူျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံရံုးအား တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ အေရးဆိုကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း  တရုတ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။

ဆက္လက္၍ ယန္ေထာက အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္သည္ တရုတ္ျပည္သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ နည္းပညာ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ က်ဴးေက်ာ္ျပီး၊ တရုတ္ျပည္၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္း အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈအေပၚ ဆိုးရြားစြာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။