စီခြ်မ္းလူတင့္ ငလ်င္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေန

(GMT+08:00)2022-09-11 14:42:13  

ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ စီခြ်မ္း ျပည္နယ္ လူတင့္ ငလ်င္ေဘးသင့္ ေဒသတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အင္အားမ်ားသည္ ေဘးသင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္ေရႊ႔ေျပာင္းၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ China Southern Airlines သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနခ်ဳပ္နွင့္ ခ်ိန္တူးမီးသတ္ Eagle Air Rescue Teamတို႔မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေလေၾကာင္းကယ္ဆယ္ေရးအင္အားသည္ ရဟတ္ယာဥ္ ၅ စင္းကို စုစည္းျပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။