စတုရမ္းလက္မေပသီးတြက္ခံုၾကားတြင္ ဆက္ခံေရးႏွင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး

(GMT+08:00)2022-09-10 14:52:45  

ဝမ္စုခ်ိဳသည္ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟြမ္စန္းျမိဳ႕က မူလတန္းေက်ာင္း သခ်ၤာဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္သည္႔အျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ ျဒပ္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္း “ေပသီးတြက္ခံုသံုးနည္း”၏ ဆက္ခံသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ႔သည္႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ဝမ္စုခ်ိဳသည္ ေပသီးတြက္ခံုသံုးနည္းသင္တန္းေလးကုိ ဖြင္႔လွစ္ထားျပီး ကေလးမ်ား ေပသီး တြက္ခံုျပဳလုပ္မႈကုိ ထိေတြ႔ခံစားေစ၍ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား ေပသီးတြက္ခံု အသံုးျပဳမႈကုိ သင္ေပးကာ ပ်ိဳရြယ္ေသာဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္အတူ  ေပသီးတြက္ခံုသံုးနည္း ယဥ္ေက်းမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ ေရွ႕ေဆာင္ျပဳသည္။