“၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲ”သည္ မိသားစုနွင္႔ နိုင္ငံေတာ္ အေပၚ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-09-10 14:50:24  

    “၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္ လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲ”ကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔ ည ၈နာရီတြင္ CCTV-1၊ CCTV-3၊ CCTV-4၊ CCTV-15၊ CCTV-8K၊ CNR-9၊ Yangshipin အပါအဝင္ႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား လူမႈကြန္ရက္ စသည့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္သည္။

    ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္ လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲသည္ က်န္းစူးျပည္နယ္ စူးက်ိဳး က်န္းက်ားကန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ညပေဒသာကပြဲတြင္ တမူထူးျခားေသာ က်န္းနန္ေဒသထူးျခားခ်က္ပါဝင္သည့္ စူးက်ိဳးဖိန္ထန္ေတးသံစဥ္တီးခတ္မႈ  ႏွင့္အတူ “ေငြေရာင္ လဝန္း ထြန္းလင္းမႈ (Jiang Yue Chu Zhao)” “ေတာေတာင္ႏွင့္လ (Shan He Ming Yue)” “လမုန႔္ပြဲေတာ္ႏွင့္လ (Hao Yue Qian Qiu)” ေခါင္းစဥ္၃ခုျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ကာ ေရၿမိဳ႕ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ လုမုန႔္ပဲြေတာ္ ညပေဒသာကပဲြကို ျပသမည္ ျဖစ္သည္။

    ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ China Media Group တ႐ုတ္ လမုန႔္ပြဲေတာ္ ညပေဒသာကပြဲတြင္ “အေတြးအေခၚ+အႏုပညာ+နည္းပညာ” ေပါင္းစပ္ထားေသာ ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ခ်ိေရးကို ေပၚလြင္ေစၿပီး ထူးခၽြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တရုတ္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၏ တမူထူးျခားေသာ ဆဲြေဆာင္မႈကို ျပသာကာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား၏ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ထြန္းေျပာင္မႈကိုလည္း ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။