ရွီက်င့္ဖိန္ နဲ႔ ဆရာဆရာမမ်ားအၾကားအျဖစ္အပ်က္မ်ား။ ။ ခ်န္က်ဳံးဟန္ - သူက ေက်းဇူးသိတတ္ၿပီး ေမတၱာတရားရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ

(GMT+08:00)2022-09-10 13:01:48  

ဆရာခ်န္က်ဳံးဟန္ဟာ ရွီက်င့္ဖိန္ရဲ႕ ဒုတိယ အတန္းပိုင္ဆရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းက ေပက်င္းမွာ ရွီက်င့္ဖိန္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္က ခ်န္က်ဳံးဟန္က ႏိုင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ရွီက်င့္ဖိန္ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ဆရာ့ရဲ႕ အပ္ႏွံမွာၾကားမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ ရင္ထဲမွာ မွတ္ထားပါ့မယ္” လို႔ ရွီက်င့္ဖိန္က ျပန္ေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ “အပ္ႏွံမွာၾကားမႈ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သူ႔ကို အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားေစခဲ့တယ္လို႔ ဆရာခ်န္က ေျပာပါတယ္။ ရွီက်င့္ဖိန္က ေက်းဇူးသိတတ္ၿပီး ေမတၱာတရားရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါလုိ႔ ခ်န္က်ဳံးဟန္က ေျပာတယ္။

Beijing Bayi High School အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ ရွီက်င့္ဖိန္ဟာ စန္ရွီးျပည္နယ္ ရန္အန္း လ်န္က်ားဟိုေက်း႐ြာကို သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ဆယ္ခ်ီအတြင္း ရွီက်င့္ဖိန္ဟာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ ဆရာဆရာမမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ အမွတ္ရေနခဲ့ပါတယ္။ အျခားေဒသမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရွီက်င့္ဖိန္ဟာ ေပက်င္းကို ျပန္ေရာက္တိုင္း အခ်ိန္ေပးၿပီး ယခင္က သူ႔ကို ပညာသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမေတြကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာသမားမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေလးစားဖြယ္အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အားက်ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္ ျဖစ္လာေစရမယ္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးမွာ ဆရာသမားကို ေလးစားၿပီး သင္ၾကားလမ္းၫႊန္ေပးမႈမ်ားကို အေလးထားတယ္ ဆိုတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးရမယ္လို႔ ရွီက်င့္ဖိန္က အႀကိမ္ႀကိမ္ အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ႏွစ္တစ္ရာ စီမံကိန္းႀကီးမွာ ပညာေရးက အေျခခံက်ၿပီး၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႀကီးမွာ ဆရာဆရာမမ်ားက အေျခခံက်ပါတယ္” ဆိုတဲ့ စကားစုကေနတစ္ဆင့္ ရွီက်င့္ဖိန္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ပညာေရးကို ဦးစားေပး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနရာမွာ အၿမဲတမ္း ထားရွိတာကို ေတြ႕ျမင္သိရွိႏိုင္ပါတယ္။