မင္တယ္ဟြာရွင္းအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ P.E. ဆရာမႏွင့္ ဘတ္စကက္ေဘာနည္းျပဆရာမ ယြီဟုန္ကၽြင့္

(GMT+08:00)2022-09-10 14:53:37  

    အသက္ ၂၇ အရြယ္ရွိေသာ ယြီဟုန္ကၽြင့္သည္ တရုတ္ျပည္ ခ်မ္ရွားျမိဳ႕ရွိ မင္တယ္ဟြာရွင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ P.E. ဆရာမႏွင့္ ဘတ္စကက္ေဘာနည္းျပဆရာမျဖစ္ပါသည္။ ယခုအႏွစ္ ၾသဂုတ္လက က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဘတ္စကက္ ေဘာၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပဲြတြင္ ရြီဟုန္ကၽြင့္ ဦးေဆာင္ေသာ မင္တယ္ဟြာရွင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း အမ်ိဳးသား အသင္းသည္ ခ်န္ပီယံဆု ရရွိခဲ့ပါသည္။