နင္ပုိၿမိဳ႕ရွိ ဒီ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းက ကေလးေတြဟာ ေန႔လယ္မွာ တစ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္လုိ႔ရၿပီ

(GMT+08:00)2022-09-09 13:49:49  

ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီးေနာက္ စာသင္ခန္းထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားေသာ နင္ပုိ ၿမိဳ႕၊ ေပလြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Xiapu မူလတန္းေက်ာင္း တတိယတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကသည္။ အသစ္စက္စက္ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္အျပင္၊ စားပြဲခုံမ်ားႏွင့္ ကုလားထိုင္မ်ား၏ "အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈ"ကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ပုံေသ-ေထာင့္ေနာက္မွီတစ္ခုသာ ရွိႏိုင္ေသာ ထိုင္ခုံမ်ားသည္ ယခု ထိုင္ခုံ၏ ေထာင့္ကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုင္ခုံေထာင့္ကို အျမင့္ဆုံးသို႔ ခ်ိန္ညႇိၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနားယူရန္ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းႏိုင္ပါသည္။