ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အဲလစ္ဇဘက္ ဘုရင္မႀကီး ကြယ္လြန္ခဲ႔ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္က တတိယေျမာက္ ဘုရင္ Charles ထံသုိ႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-09-09 13:51:36  

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အဲလစ္ဇဘက္ ဘုရင္မႀကီး ကြယ္လြန္ခဲ႔ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တတိယေျမာက္ ဘုရင္သစ္ Charles ထံသုိ႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကုိ ေပးပုိ႔ခဲ႔သည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္အစုိးရနွင္႔ ျပည္သူမ်ား ကုိယ္စားလည္းေကာင္း၊ မိမိ အေနနွင္႔ လည္းေကာင္း ဒုတိယေျမာက္ အဲလစ္ဇဘက္ ဘုရင္မႀကီး ကြယ္လြန္ခဲ႔ျခင္း အတြက္ နက္ရႈိင္းစြာ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္ ဘုရင္မိသားစု၊ အစုိးရနွင္႔ ျပည္သူမ်ားအား စိတ္ရင္းမွန္ျဖင္႔ နွစ္သိမ္႔ပါေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ဒုတိယေျမာက္ အဲလစ္ဇဘက္ ဘုရင္မႀကီးသည္ ၿဗိတိန္ နန္းစံ အခ်ိန္ အၾကာျမင္႔ဆုံးေသာ ဘုရင္ အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဒုတိယေျမာက္ အဲလစ္ဇဘက္ ဘုရင္မႀကီးသည္ ပထမဦးဆုံးေသာ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ ခရီး လွည္႔လည္ခဲ႔သည္႔ ၿဗိတိန္ ဘုရင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ ကြယ္လြန္ျခင္းသည္ ၿဗိတိန္ ျပည္သူမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။

ယင္းေန႔၌ပင္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  Truss ထံသုိ႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကုိ ေပးပုိ႔ခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။