တရုတ္ နုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးသည္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး၏ ေမာင္းနွင္အား ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-09-09 13:35:39  

ဒီလ ၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ အေကာက္ခြန္ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္တဲ႔ စာရင္း အရ ဒီနွစ္ ပထမ ၈ လအတြင္း တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏဟာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၂၇၃၀၀ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၀ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲမွာ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ ၁၄ ႔၂ ရာခုိင္နႈန္း တုိးလာၿပီး သြင္းကုန္ ပမာဏဟာ ၅ ႔၂ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာပါတယ္။ ကမၻာ႔စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ အားနည္းၿပီး နုိင္ငံျခား ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ဝယ္လုိအား ေလ်ာ႔နည္းလာတဲ႔ အေျခအေနမွာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ နုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ တည္ၿငိမ္စြာ တုိးတက္လာျခင္းဟာ တရုတ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးရဲ႕ ရွင္သန္စြမ္းအားနဲ႔ ခုိင္ခံ႔စြမ္းအားမ်ား ေပၚလြင္ လာေနပါတယ္။

ဒီနွစ္ ပထမ ၈ လအတြင္း တရုတ္နဲ႔ အာဆီယံ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ စတဲ႔ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားအၾကား သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၄ ရာခုိင္နွုန္း၊ ၉ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း၊ ၁၀ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္း အသီးသီး တုိးလာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တရုတ္နဲ႔ Belt and Road တစ္ေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံမ်ား အၾကား သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၂၀ ႔၂ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာၿပီး တရုတ္နဲ႔ RCEP မွ အျခား အဖဲြ႔ဝင္ ၁၄ နုိင္ငံတုိ႔အၾကား သြင္းကုန္ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏဟာလည္း ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၇ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာပါတယ္။

ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ရႈပ္ေထြးေပြလီ ျဖစ္ေနေပမယ္႔ တရုတ္စီးပြားေရးရဲ႕ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ အရွိန္ေကာင္းဟာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘူး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကြင္းဆက္မ်ားဆုိင္ရာ အားသာခ်က္လည္း ထင္ရွားၿမဲ ထင္ရွားေန ပါတယ္။ ခုိင္ခံ႔မႈ စြမ္းအား ေကာင္းမြန္တဲ႔ တရုတ္နုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးဟာ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရဲ႕ အားေကာင္းတဲ႔ ေမာင္းနွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖၚျပထားပါတယ္။