ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္-အာဆီယံအေရးေပၚသုံးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာျပပြဲကိုတရုတ္ႏုိင္ငံကြမ္းရွီး ကြ်မ့္လူမ်ိဳးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသနန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-09-09 15:37:06  

ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္-အာဆီယံအေရးေပၚသုံးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာျပပြဲကို၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပခ်ိန္အတြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီးထုိအခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ကကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ကပထမအႀကိမ္တ႐ုတ္-အာဆီယံအေရးေပၚသုံးကုန္ပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာျပပြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သတင္းရရွိပါသည္။