စီခြ်မ္း ကမ္ဇီတြင္ "လူတင့္တံတားျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း"၏ ေခတ္မီဗားရွင္းကို ျပသ၊ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ "အသက္ကယ္တံတား"ကို ေဆာက္ထား

(GMT+08:00)2022-09-08 18:00:28  

လူတင့္ခရိုင္တြင္  ျပင္းအား ၆.၈အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျပီးေနာက္၊ ကမ္ဇီေဒသ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးဌာနမွ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ေဘးသင့္ရာေဒသသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ကားလမ္းမ်ား ျပတ္ေတာက္မႈနွင့္ ရင္ဆိုင္ရာ၌ အထူးရဲတပ္သားမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ “အသက္ကယ္တံတား”ကို ေဆာက္ထားၿပီး ပိတ္မိေနေသာ ေဒသခံျပည္သူ ၉၀၀ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရႊ႔ေျပာင္း ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။