လြန္ခဲ့ေသာ၁၄ ႏွစ္က ကယ္တင္ခံခဲ့ရေသာ ကေလးသည္ လူတင့္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္...

(GMT+08:00)2022-09-08 17:54:37  

စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ကန္ဇီေဒသ လူတင့္ခရုိင္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၆ရက္ေန႔တြင္ လူတင့္ခရုိင္ ဝင့္ခၽြမ္းမွ မီးသတ္သမား Zhang Zili သည္ ၂ လသား ကေလးငယ္ကို ေပြ႕ဖက္ကာ ေဘးကင္းေသာေနရာသို႔ ပုိ႔ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ ေတြက သူ႔ကို "ဝင့္ခၽြမ္းကုိကုိ" ဟု ေခၚၾကပါသည္။

Zhang Zili သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေမြးဖြားသူျဖစ္ၿပီး ယခု အာပါ့ သစ္ေတာမီးသတ္အဖြဲ႕ ဝင့္ခၽြမ္းတပ္စုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ဝင့္ခၽြမ္း ငလ်င္လႈပ္ေသာအခါ Zhang Ziliသည္ မူလတန္းေက်ာင္း ပထမတန္း ေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး သူ႔အိမ္လည္း ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ Zhang Zili က ရဟတ္ယာဥ္သည္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေဝဟင္မွခ်ေပးၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ မီးသတ္သမားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ႐ြက္ဖ်င္တဲမ်ား တည္ေဆာက္ကာ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္ကို ယခုထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မွတ္မိေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။