ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကင္ညာသမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ William Ruto အား ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-09-08 17:57:43  

ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကင္ညာသမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ William Ruto အား  ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကင္ညာသမၼတႏိုင္ငံ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ William Ruto အား  ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္-ကင္ညာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိၿပီး ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္-ကင္ညာဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အလြန္ အေလးထားျပီး သမၼတ Ruto ႏွင့္အတူ နွစ္ႏုိင္ငံ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကိ်ဳးျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။