က်န္းစူးျပည္နယ္ ယန္က်ိဳးျမိဳ႔၊ နွင္းျဖဴရာသီခ်ိန္တြင္ လယ္သမားမ်ားက ၾကာစြယ္မ်ားကို ျမန္ျမန္ေကာက္ေန

(GMT+08:00)2022-09-08 18:01:31  

ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က က်န္းစူးျပည္နယ္ ယန္က်ိဳးျမိဳ႔ ေပၚယင့္ ခရိုင္ ရွဂ်ီျမိဳ႔နယ္ရွိ ၾကာစြယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစခန္းတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၾကာစြယ္ေကာက္ျခင္းနွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ လမုန္႔ပြဲေတာ္ေစ်းကြက္အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾကသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။