၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ဖိုရမ္ကို နန္နင္း၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-08 17:53:32  

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ဖိုရမ္ကို နန္နင္း၌ က်င္းပခဲ႔ရာ ယင္းဖိုရမ္အေတာအတြင္း အြန္လိုင္းႏွင္႔ ေအာ႔ဖ္လိုင္းျဖင္႔ ပေရာဂ်က္ ၁၀ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည္။ ယခုအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ကြမ္ရွီး-ယူနန္အၾကား ေရဒီယိုႏွင္႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနယ္ပယ္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျပင္ အာဆီယံဝင္ေရာက္ရန္ ေစ်းကြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပေရာဂ်က္၊ တ႐ုတ္-အာဆီယံ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-commerce Live-streaming ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႐ုပ္ရွင္ကားႏွင္႔ တီဗြီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ပူးတဲြ ႐ိုက္ကူးမႈႏွင္႔ တီဗြီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား၊ ေရဒီယုိ ဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား၊ ရိႈးမ်ိဳးစံုကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ ထုတ္လႊင္႔ခြင္႔ႏွင္႔ ျပည္ပ ျဖန္႔ေဝခြင္႔ ျပဳမႈ စသည္႔ဘက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ ပေရာဂ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင္႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူး ဖလွယ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း နားလည္ဆက္ဆံေရးကို တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။