အမ်ိဳးသားအဆင့္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီး အပင္ “နွင္းပန္းစိမ္း” ကို ခ်ံဳကင္းျမိဳ႔တြင္ ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-09-07 16:25:42  

ယခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ခ်ံဳကင္း ယင္းေထ်ာ္လင္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္၌ သိပၸံသုေတသနျပဳခဲ့ရာ၌ သုေတသီမ်ားသည္ ပန္းပြင့္လ်က္ ရွိျပီး မ်ိဳးသုဥ္းလုနီး အပင္ “နွင္းပန္းစိမ္း” ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ခ်ံဳကင္း ယင္းေထ်ာ္လင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္ဟု China Meida Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။