ေဆာင္းဦးရာသီ စားနပ္ရိကၡာ အထြက္ေကာင္း သီးႏွံမ်ားကုိ ရိတ္သိမ္းႏုိင္ေတာ႔မည္

(GMT+08:00)2022-09-07 16:18:54  

ေရႊေဆာင္းဦးရာသီအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဒသမ်ားစြာ၌ အထြက္ေကာင္းတာကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ လယ္ေျမထဲတြင္ ေရႊေရာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျပီး လယ္သမားမ်ား အလႈပ္ရႈပ္ေနပါသည္။ ေဆာင္းဦး ရိတ္သိမ္းေရး ရာသီအခ်ိန္၌ လွပေသာရႈခင္းသာ ျဖစ္လာပါသည္။