တရုတ္နုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြ၏ “မိတ္ေဆြအသုိင္းအဝုိင္း” အဆက္မျပတ္ တုိးမ်ားလာ

(GMT+08:00)2022-09-07 12:36:53  

   ၂၀၂၂ ခုနွစ္ တရုတ္နုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြကုိ ဒီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ပါတယ္။ ပဏာမစာရင္းအရ ဒီအၾကိမ္ ကုန္စည္ျပပဲြမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေအာင္က်ိဳးရလဒ္ ၁၃၃၉ ခုကုိ ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲမွာ Spectral counting CT၊ ကမၻာ႔ ပထမဆုံး Encrypted  ဒီဂ်စ္တယ္ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီ စတဲ႔ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ျပသတဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးေအာင္က်ိဳးရလဒ္ ၁၇၃ ခုရွိၿပီး ၿပီးခဲ႔တဲ့တစ္ၾကိမ္က ကုန္စည္ျပပဲြထက္ ၃၄ ခု တုိးမ်ားလာပါတယ္။

တရုတ္နုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြကုိ ၁၀ နွစ္ ဆက္တုိက္ က်င္းပ ခဲ႔ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၁၀ နွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ အေရအတြက္ဟာ နုိင္ငံနဲ႔ေဒသ ၂၀၀ ေက်ာ္ အထိ တုိးလာပါၿပီ။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္မွာ အဟန္႔အတားမ်ား ခံေနရၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ ခုလုိအခ်ိန္အခါမွာ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြရဲ႕ “မိတ္ေဆြအသုိင္းအဝုိင္း” ကေတာ႔ အဆက္မျပတ္ တုိးမ်ားလာေနပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ႔ တရုတ္ ေစ်းကြက္ဟာ ႀကီးမားတဲ႔ ဆဲြေဆာင္အားရွိျခင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပဲြဟာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ တံခါးဖြင္႔ေရးတုိးခ်ဲ႔ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးခ်ဲ႔ျခင္းနဲ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကုိ ဦးစီးျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီး ျပတင္းေပါက္ ျဖစ္လုိ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္အစုိးရမွ စာရင္းအရ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၁၀ နွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ နွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် တုိးတက္မႈနွုန္းဟာ ၆ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္းရွိၿပီး တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈနွုန္းထက္ ၃ ႔၁ ရာခုိင္နႈန္း ပုိျမင္႔ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး အတုိင္းအတာက ၈ နွစ္ ဆက္တုိက္ ကမၻာ႔ ဒုတိယေနရာမွာ တည္ရွိနုိင္ခဲ႔ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ တင္သြင္းမႈ ပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ႔ပါတယ္။

တရုတ္နုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပဲြ က်င္းပ ၿပီးစီး ၿပီးေနာက္ ကုန္စည္ျပပဲြမွာ ရရွိထားတဲ႔ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖၚေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ႔ နုိင္ငံနဲ႔ေဒသ အမ်ားအျပားကုိ အခြင္႔အလမ္းနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ခံစားေစမယ္လုိ႔China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။