၁ မိနစ္အတြင္း ကေလးငယ္ ၁၄၀ ေက်ာ္ကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း

(GMT+08:00)2022-09-07 12:36:11  

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ၅၂ မိနစ္အခ်ိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံ စီခြၽမ္းျပည္နယ္ လူတင့္ခရုိင္တြင္ ျပင္းအား ၆.၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ဟန္႔ယြမ္ခရုိင္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဆရာမမ်ားသည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာသင္ခန္းထဲကို အလ်င္အျမန္သြားၿပီး အိပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို ခ်ီကာ ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ကန္ဇီေဒသရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ငလ်င္လႈပ္ ေသာအခါ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စားပြဲခုံေအာက္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ပုန္းေအာင္းကာ ဆရာက ေခါင္းကို ကာကြယ္ထားရန္ သတိေပးသည္။ ၁၀စကၠန႔္မျပည့္မီတြင္ ေက်ာင္းသားအားလုံး စာသင္ခန္းမွ ထြက္သြားၾကၿပီး ဆရာကေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွ ထြက္သြားသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္က ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို မွတ္သားထားကာ ယင္းေနာက္ကြယ္တြင္ တာဝန္သိစိတ္ရွိ႐ုံသာမက အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ကို ေခါင္းေအးေအး ေရွာင္ရွားျခင္းသေဘာလည္း ရွိပါသည္။