က်က္က်န္း နင္ေပါ ဟန္လ်င္ အႏုပညာျပတိုက္တြင္ မီးပံုး အလွဆင္ျပီး ေရႊေရာင္အလင္း ေတာက္ပေန

(GMT+08:00)2022-09-07 16:34:34  

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ နင္ေပါၿမိဳ႕ ဟန္လ်င္အႏုပညာျပတိုက္တြင္ မီးပံုး အလွဆင္ျပီး ေရႊေရာင္ အလင္းေတာက္ပေနကာ ျမိဳ႔သူျမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လာခဲ့သည္။ အႏုပညာျပတိုက္ ေရႊေရာင္အလင္းႏွင့္ ဟန္လ်င္၏ ညရႈခင္းသည္ အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။