ေဟာင္ေကာင္တြင္ မီးပံုးမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံျပီး လမုန္႔ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲၾကမည္

(GMT+08:00)2022-09-07 16:33:00  

လမုန္႔ပြဲေတာ္က်ေရာက္မည့္ အခါသမယတြင္ ေဟာင္ေကာင္ေနရာအႏွံ႔တြင္ မီးပံုးမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားျပီး လမုန္႔ပဲြေတာ္ မီးပံုးပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ လမုန္႔ပြဲေတာ္ ၾကိဳဆိုရန္အတြက္ ေပွ်ာ္ရႊင္ ေအးခ်မ္းေသာ ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။