ကုိယ္ခႏၶာနွင္႔ ၾကိဳးမ်ားျဖင္႔ “အသက္ ကယ္ဆယ္ေရးတံတား”ကုိ ေဆာက္ထား

(GMT+08:00)2022-09-06 14:04:40  

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ကမ္ဇီ အထူးရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ ငလ်င္ေဘးသင္႔ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ငလ်င္ ေဘးသင္႔ေနရာတြင္ လမ္းမ်ား ျပတ္ေနကုန္ၿပီ ျဖစ္ျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႔ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ကုိယ္ခႏၶာနွင္႔ ၾကိဳးမ်ားျဖင္႔ “အသက္ ကယ္ဆယ္ေရး တံတား”ကုိ ေဆာက္ထားၿပီး ပိတ္မိေသာင္တင္ေနေသာ ေဘးသင္႔ျပည္သူ ၉၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ၾကသည္။ ယခု ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။