ဤ စူပါ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားဘူတာရံု ဖြင္႔ေတာ႔မည္

(GMT+08:00)2022-09-06 13:57:18  

ေျမျပင္ အထက္ ၅ ထပ္ႏွင္႔ ေျမေအာက္ ၄ ထပ္ရွိၿပီး “တိမ္မ်ားၿမိဳ႕ေတာ္”ဟူေသာ အိုင္ဒီယာျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ စူပါ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ ရထားဘူတာရံု ဖြင္႔လွစ္ေတာ႔မည္။ ဟန္က်ဴး အေနာက္ မီးရထားဘူတာရံုသည္ ဟိုေဖ-ဟန္က်ဴး ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ ရထားလိုင္း ဟူက်ဴး-ဟန္က်ဴးပိုင္း၏ အႀကီးဆံုး ဘူတာရံုျဖစ္ၿပီး အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းမီတာ ၅၁၀၀၀၀ ရွိကာ ပံုမွန္ေဘာလံုးကြင္း ၇၀ ႏွင္႔ ညီမွ်သည္။ ယင္းရထားလိုင္းသည္ စမ္းသပ္ေျပးဆဲြေနၿပီး မၾကာမီတြင္ ဖြင္႔လွစ္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။